Het kabinet wilde de organisatie van de politie veranderen, zodat die zich meer kan bezighouden met de veiligheid op straat. Er is daarom één nationale politie gekomen. 

Uitdaging

Alle regionale websites van de politie zullen worden vervangen door één webomgeving (www.politie.nl). Daarnaast is het huidige applicatielandschap rondom intranet en extranet versnipperd, met als gevolg een beperkte content- en informatieuitwisseling. De verwachting is dat een centrale Web Content Management-omgeving de contentuitwisseling tussen korpsen verbetert en het beheer en onderhoud van deze omgevingen vereenvoudigt.

Oplossing

vtsPN heeft gekozen voor één nieuwe centrale WCM-omgeving, die als standaard omgeving gaat dienen voor zowel Politie.nl als de intranet- en extranetuitingen van de Nationale Politie. Hippo CMS is als voorkeursomgeving geselecteerd omdat het een passende oplossing vormt voor de WCM-behoeften van de Nationale Politie met daarbij de voordelen van centraal applicatief beheer.

Resultaat

400 locale websites zijn nu geconsolideerd in één enkele Nederlandse Politie website, dit zorgt voor een veel efficiëntere omgeving om te managen.

Meer informatie:

http://www.politie.nl

Dutch Police